Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
-Hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-Ho-Chi-Minh-aaz6xbetqr6r.aspx
  
3/1/2021 4:18 AMSystem Account“Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công chức, viên chức người lao động Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé”Phan Thị Thanh Hòa, Phòng Hành chính-Tổng hợp Ban quản lý Khu BTTN Mường Nhé“Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công chức, viên chức người lao động Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé”8/25/2020 10:10 AM
8/21/2020
104
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2020-08/CIA_0081_pIFNwm8OB0uXRTn5.JPG
17187YesYesNone/portal/pages/“Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công chức, viên chức người lao động Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé”-Hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-Ho-Chi-Minh-aaz6xbetqr6r
7:45:00478Tin tức hoạt động của đơn vị
Học tập từ xưa đến nay đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam ta. Cổ nhân xưa đã từng nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh và hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn”. Học tập là quá trình tiếp thu tri thức, tinh hoa của nhân loại. Học tập đưa con người ta tiếp cận với sự tiến bộ hiện đại, mở ra những chân trời mới, sự chinh phục những đỉnh cao trên nền tảng của tri thức sẵn có. Học tập là một chuyến đi vô tận từ ngày này sang ngày khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác để nhặt những hạt cát để tự hoàn thiện bản thân và đem đi đóng góp xây dựng đất nước. Không ai trong chúng ta có thể khẳng định học tập là việc ngày một, ngày hai. Kiến thức ta lượm được dù phong phú đến đầu mà không được bồi đắp, gọt rũa thường xuyên thì chẳng khác nào hòn cuội bị nước chảy mòn nơi dòng suối trong veo. Mỗi người cần tự ý thức được ý nghĩa, trách nhiệm đối với việc học chứ không phải coi nó là gánh nặng.