Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Cong-bo-cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngantn4noxn2mueq.aspx
  
3/1/2021 11:20 AMSystem AccountBan Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường NhéTạ Thị PhươngCông bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II năm 2020 của Ban Quản lý Khu  bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé.7/1/2020 3:23 PM
7/1/2020
33
NoĐã xuất bản
17164YesYesNone/portal/pages/Công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II năm 2020 của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé.Cong-bo-cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngantn4noxn2mueq
15:08:45
Ngày 12/6/2020. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé ban hành Quyết định số 247/QĐ-BTMN ngày 12/6/2020 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II năm 2020.