Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Xay-dung-he-thong-danh-gia-chi-tra-dich-vu-moi-trurm20f5wjcypy.aspx
  
3/1/2021 2:09 PMSystem Accounthttps://www.thiennhien.net,Diệu Thúy/Báo Tin TứcXây dựng hệ thống đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng thống nhất trên cả nước6/2/2020 10:10 AM
6/2/2020
106
NoĐã xuất bản
17160YesNoBig/portal/pages/Xây dựng hệ thống đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng thống nhất trên cả nướcXay-dung-he-thong-danh-gia-chi-tra-dich-vu-moi-trurm20f5wjcypy
10:02:45480Bảo vệ và phát triển rừng
Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng thống nhất trên cả nước nhằm tạo khung pháp lý để huy động các nguồn lực xã hội bền vững là nội dung chính của hội thảo “Tiếp cận đa bên trong giám sát, đánh giá chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” do Trung tâm con người và thiên nhiên (PanNature) và Hội chủ rừng Việt Nam tổ chức ngày 28/5, tại Hà Nội.