Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Xay-dung-ho-so-Di-san-thien-nhien-the-gioi-xuyen-brf7hpk69r0or.aspx
  
2/23/2021 10:57 AMSystem AccountXây dựng hồ sơ Di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giớihttps://www.thiennhien.net - Nguồn:Phạm Thu Hà/Báo Tài nguyên và Môi trườngXây dựng hồ sơ Di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới
3/5/2020
46
YesĐang soạn thảo
/portal/Photos/2020-03/050320_vqg_ZSdNRdVn8k23tq44.jpg
17131YesYesNone/portal/pages/Xây dựng hồ sơ Di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giớiXay-dung-ho-so-Di-san-thien-nhien-the-gioi-xuyen-brf7hpk69r0or
10:10:30484Bảo tồn và đa dạng sinh học
Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Việt Nam) và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô (CHDCND Lào) sẽ được nghiên cứu xác định giá trị về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học phục vụ xây dựng hồ sơ Di sản Thiên nhiên Thế giới xuyên biên giới.