Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Tap-huan-Nang-cao-kien-thuc-ky-nang-trong-cong-tac2ht23ch0m5b9.aspx
  
2/24/2021 8:46 AMSystem AccountĐào Công Tiến - Ban giám đốc Ban quản lý Khu BTTN Mường NhéTập huấn “Nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tuần tra, kiểm tra rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng" năm 2020  11/13/2020 8:58 AM
11/13/2020
77
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2020-11/_MG_2050_InN8XabfWk6CDs8e.JPG
17198YesYesBig/portal/pages/Tập huấn “Nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tuần tra, kiểm tra rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng" năm 2020 Tap-huan-Nang-cao-kien-thuc-ky-nang-trong-cong-tac2ht23ch0m5b9
8:58:30478Tin tức hoạt động của đơn vị
Thực hiện Kế hoạch số 373/KH-BTMN ngày 28/9/2020 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé về việc mở lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tuần tra, kiểm tra rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng" năm 2020. Từ ngày 28/10/2020 đến ngày 07/11/2020 Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé đã tổ chức thực hiện thành công 05 lớp tập huấn tại 05 xã vùng đệm: Sín Thầu, Leng Su Sìn, Chung Chải, Mường Nhé, Nậm Kè với sự tham gia của 40 học viên/lớp. Các lớp tập huấn đã hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo mục tiêu và yêu cầu đặt ra.