Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Siet-chat-bao-ve-va-kiem-soat-buon-ban-cac-loai-dolz1zlace25ou.aspx
  
2/10/2021 11:15 AMSystem AccountSiết chặt bảo vệ và kiểm soát buôn bán các loài động vật bên bờ tuyệt chủnghttps://www.thiennhien.netMinh Châu/Báo Tin tứcSiết chặt bảo vệ và kiểm soát buôn bán các loài động vật bên bờ tuyệt chủng
9/3/2019
65
YesĐang soạn thảo
/portal/Photos/2019-09/290819_dvhd_6OanM38EakCeCuS5.jpg
17044YesYesNone/portal/pages/Siết chặt bảo vệ và kiểm soát buôn bán các loài động vật bên bờ tuyệt chủngSiet-chat-bao-ve-va-kiem-soat-buon-ban-cac-loai-dolz1zlace25ou
9:28:00484Bảo tồn và đa dạng sinh học
Sau 12 ngày họp tại Geneva Thụy Sĩ, ngày 28/8, Hội nghị Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) đã bế mạc sau khi thông qua một loạt đề xuất nhằm siết chặt bảo vệ đối với các loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng. Trong số đó có voi và rái cá, cũng như kiểm soát hoạt động buôn bán quốc tế đối với hươu cao cổ, một loạt loài cá mập và cá đuối.
Siet-chat-bao-ve-va-kiem-soat-buon-ban-cac-loai-dobd14k075xgjy.aspx
  
3/2/2021 2:35 PMSystem AccountSiết chặt bảo vệ và kiểm soát buôn bán các loài động vật bên bờ tuyệt chủnghttps://www.thiennhien.netMinh Châu/Báo Tin tứcSiết chặt bảo vệ và kiểm soát buôn bán các loài động vật bên bờ tuyệt chủng9/5/2019 4:17 PM
9/3/2019
122
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2019-09/290819_dvhd_6OanM38EakCeCuS5.jpg
17043YesYesNone/portal/pages/Siết chặt bảo vệ và kiểm soát buôn bán các loài động vật bên bờ tuyệt chủngSiet-chat-bao-ve-va-kiem-soat-buon-ban-cac-loai-dobd14k075xgjy
9:28:00484Bảo tồn và đa dạng sinh học
Sau 12 ngày họp tại Geneva Thụy Sĩ, ngày 28/8, Hội nghị Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) đã bế mạc sau khi thông qua một loạt đề xuất nhằm siết chặt bảo vệ đối với các loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng. Trong số đó có voi và rái cá, cũng như kiểm soát hoạt động buôn bán quốc tế đối với hươu cao cổ, một loạt loài cá mập và cá đuối.