Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Lay-y-kien-ve-ke-hoach-kiem-ke-dat-dai-va-lap-ban-ypn4rit8c030.aspx
  
3/1/2021 3:45 PMSystem AccountLấy ý kiến về kế hoạch kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấthttp://baodienbienphu.info.vnTin, ảnh: Văn TâmLấy ý kiến về kế hoạch kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
7/25/2019
74
YesĐang soạn thảo
/portal/Photos/2019-07/IMG_03541_78QbrjuCEirb2u4Q.jpg
17006YesYesNone/portal/pages/Lấy ý kiến về kế hoạch kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtLay-y-kien-ve-ke-hoach-kiem-ke-dat-dai-va-lap-ban-ypn4rit8c030
10:06:30479Trang tin địa phương
Sáng nay (24/7), đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo triển khai kế hoạch kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2015; dự thảo rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019- 2020 trên địa bàn tỉnh.