Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Khoi-to-vu-hon-7-tan-nga-voi-va-vay-te-te-vo-chu-nbp50n5of26we.aspx
  
2/25/2021 2:53 PMSystem AccountKhởi tố vụ hơn 7 tấn ngà voi và vảy tê tê “vô chủ” nhập qua Hải Phònghttps://www.thiennhien.net - /KHĐSKhởi tố vụ hơn 7 tấn ngà voi và vảy tê tê “vô chủ” nhập qua Hải Phòng6/19/2019 9:58 PM
6/19/2019
156
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2019-06/170619_ngavoi_kaWKT8742USewoA8.jpg
16993YesYesNone/portal/pages/Khởi tố vụ hơn 7 tấn ngà voi và vảy tê tê “vô chủ” nhập qua Hải PhòngKhoi-to-vu-hon-7-tan-nga-voi-va-vay-te-te-vo-chu-nbp50n5of26we
8:53:15484Bảo tồn và đa dạng sinh học
Công an Hải Phòng vừa khởi tố vụ án hình sự Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm để tiến hành điều tra việc nhập hơn 7 tấn ngà voi và vảy tê tê qua cửa khẩu cảng khu vực Hải Phòng.