Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Bao-dong-do-nguy-co-mat-da-dang-sinh-hocmp2x5fhm0z33.aspx
  
2/25/2021 9:13 AMSystem AccountBáo động đỏ nguy cơ mất đa dạng sinh họchttps://www.thiennhien.net - Tuyết Minh/VGPBáo động đỏ nguy cơ mất đa dạng sinh học5/14/2019 11:42 PM
5/7/2019
147
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2019-05/200717_konkaking3-472x500_76VF95VJp0eTrbzL.jpg
16953YesYesNone/portal/pages/Báo động đỏ nguy cơ mất đa dạng sinh họcBao-dong-do-nguy-co-mat-da-dang-sinh-hocmp2x5fhm0z33
14:20:30484Bảo tồn và đa dạng sinh học
Nhóm chuyên gia của LHQ về nền tảng chính sách và khoa học liên chính phủ về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái đã lên tiếng về nguy cơ đe dọa đa dạng sinh học trên quy mô toàn cầu.