Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Dong-vat-se-thu-nho-de-doi-pho-voi-bien-doi-khi-ha63ey3iutdmp1.aspx
  
2/16/2021 8:57 PMSystem AccountĐộng vật sẽ “thu nhỏ” để đối phó với biến đổi khí hậuhttps://www.thiennhien.net - Kim Ngân (Theo The Sun)/Một Thế giớiĐộng vật sẽ “thu nhỏ” để đối phó với biến đổi khí hậu5/30/2019 9:28 AM
5/27/2019
143
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2019-05/250519_dvhd_7g4kfgvPJk2ng3B6.jpg
16975YesYesNone/portal/pages/Động vật sẽ “thu nhỏ” để đối phó với biến đổi khí hậuDong-vat-se-thu-nho-de-doi-pho-voi-bien-doi-khi-ha63ey3iutdmp1
7:41:45484Bảo tồn và đa dạng sinh học
Để đối phó với biến đổi khí hậu trong những năm tới, theo các nhà khoa học, các loài động vật sẽ giảm kích thước của chúng lại.