Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Hop-tac-cong-tu-trong-tiep-can-va-chia-se-loi-ich-hm41qjebw4qk.aspx
  
3/5/2021 3:54 AMSystem AccountHợp tác công tư trong tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn genhttps://www.thiennhien.net - Minh Nguyệt (Tin Tức/TTXVN)Hợp tác công tư trong tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
5/23/2019
60
YesĐang soạn thảo
/portal/Photos/2019-05/230519_vooc_wqdr6LiB3EOgiNWI.jpg
16973YesYesNone/portal/pages/Hợp tác công tư trong tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn genHop-tac-cong-tu-trong-tiep-can-va-chia-se-loi-ich-hm41qjebw4qk
15:25:45484Bảo tồn và đa dạng sinh học
Việt Nam được ghi nhận là nước có tiềm năng đa dạng sinh học phong phú và sự đa dạng cao về các nguồn gen quý, hiếm