Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Dat-va-vuot-nhieu-muc-tieu-bao-ve-phat-trien-rungblxddqb444g3.aspx
  
2/23/2021 4:04 PMSystem AccountĐạt và vượt nhiều mục tiêu bảo vệ, phát triển rừnghttp://tongcuclamnghiep.gov.vnĐạt và vượt nhiều mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng
4/1/2019
57
YesĐang soạn thảo
/portal/Photos/2019-04/tải xuống (1)_tdXPBA9bOEywDiur.jpg
16904YesYesNone/portal/pages/Đạt và vượt nhiều mục tiêu bảo vệ, phát triển rừngDat-va-vuot-nhieu-muc-tieu-bao-ve-phat-trien-rungblxddqb444g3
8:44:15480Bảo vệ và phát triển rừng
Đó là nội dung được khẳng định trong Báo cáo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 diễn ra sáng 29/3 tại Bình Định.
Chuyen-bien-tich-cuc-trong-trien-khai-dong-cua-runzrmgu00sgn42.aspx
  
2/25/2021 1:16 AMSystem AccountChuyển biến tích cực trong triển khai đóng cửa rừng tự nhiênhttp://tongcuclamnghiep.gov.vnTS HÀ CÔNG TUẤN - Thứ trưởng Thường trực Bộ NN và PTNTChuyển biến tích cực trong triển khai đóng cửa rừng tự nhiên4/6/2019 8:33 PM
4/1/2019
165
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2019-04/tải xuống_gsQvHllAkmUg7zUG.jpg
16903YesYesNone/portal/pages/Chuyển biến tích cực trong triển khai đóng cửa rừng tự nhiênChuyen-bien-tich-cuc-trong-trien-khai-dong-cua-runzrmgu00sgn42
8:36:45480Bảo vệ và phát triển rừng
Ba năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đạt được kết quả cao trong việc đóng cửa khai thác gỗ rừng tự nhiên.