Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Rung-tai-sinh-lau-nam-hut-CO2-hieu-qua-hon-rung-gi1iywjas3z3v9.aspx
  
2/25/2021 3:02 AMSystem AccountRừng tái sinh lâu năm hút CO2 hiệu quả hơn rừng giàhttps://www.thiennhien.net - BVR&MTNhật Anh (Theo Mongabay.com)Rừng tái sinh lâu năm hút CO2 hiệu quả hơn rừng già4/6/2019 8:45 PM
3/13/2019
158
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2019-03/030619_dat_2F9SHkRrBkq0mbQN.jpg
16887YesYesNone/portal/pages/Rừng tái sinh lâu năm hút CO2 hiệu quả hơn rừng giàRung-tai-sinh-lau-nam-hut-CO2-hieu-qua-hon-rung-gi1iywjas3z3v9
16:09:15484Bảo tồn và đa dạng sinh học
Rừng lưu trữ một lượng lớn các-bon và đóng vai trò lớn trong chu trình các-bon của thế giới cũng như hy vọng của con người trong việc giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu.
An-Do--Nepal-hop-tac-bao-ton-ho-te-giac-xuyen-bienkvqfydbami84.aspx
  
3/2/2021 12:32 AMSystem AccountẤn Độ – Nepal hợp tác bảo tồn hổ, tê giác xuyên biên giớihttps://www.thiennhien.net - BVR&MTNhật Anh (Theo Mongabay.com)Ấn Độ – Nepal hợp tác bảo tồn hổ, tê giác xuyên biên giới4/6/2019 8:45 PM
3/13/2019
186
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2019-03/270219_ho_pFj4QSFKEEycvDg0.jpg
16885YesYesNone/portal/pages/Ấn Độ – Nepal hợp tác bảo tồn hổ, tê giác xuyên biên giớiAn-Do--Nepal-hop-tac-bao-ton-ho-te-giac-xuyen-bienkvqfydbami84
16:03:15484Bảo tồn và đa dạng sinh học
Ấn Độ và Nepal chuẩn bị ký thỏa thuận hợp tác về bảo tồn đa dạng sinh học, bao gồm bảo tồn xuyên biên giới các loài như tê giác Ấn Độ (Rhinoceros unicornis), hổ Bengal (Panthera tigris) và voi châu Á (Elephas maximus). Bản ghi nhớ (MOU) dự kiến ​​sẽ được ký trước khi Ấn Độ bầu cử quốc hội vào tháng Tư tới.