Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Viec-giet-chet-cac-loai-lon-dang-day-chung-den-su-umxbsmmfukvq.aspx
  
2/24/2021 10:01 PMSystem AccountViệc giết chết các loài lớn đang đẩy chúng đến sự tuyệt chủnghttps://www.thiennhien.net - BVR&MTNhật Anh (Theo Theguardian.com)Việc giết chết các loài lớn đang đẩy chúng đến sự tuyệt chủng3/4/2019 2:33 PM
3/1/2019
173
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2019-03/180219_voi_dyYfI892rEIYKFfj.jpg
16872YesYesNone/portal/pages/Việc giết chết các loài lớn đang đẩy chúng đến sự tuyệt chủngViec-giet-chet-cac-loai-lon-dang-day-chung-den-su-umxbsmmfukvq
8:03:15484Bảo tồn và đa dạng sinh học
Theo một nghiên cứu mới, đại đa số các loài lớn nhất thế giới đang bị đẩy đến bờ tuyệt chủng, với việc giết chết những động vật nặng cân nhất để lấy thịt và các bộ phận cơ thể là nguyên nhân hàng đầu của sự suy giảm.