Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Dau-hieu-hy-vong-cho-linh-truong-Viet-Namf5ucp8bjbla7.aspx
  
2/24/2021 8:47 PMSystem AccountDấu hiệu hy vọng cho linh trưởng Việt Namhttps://www.thiennhien.net - BVR&MTNhật Anh (Theo fauna-flora.org)Dấu hiệu hy vọng cho linh trưởng Việt Nam2/28/2019 11:05 AM
2/27/2019
170
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2019-02/260219_vuon_60Ma5HuUbUSQcTr4.jpg
16870YesYesNone/portal/pages/Dấu hiệu hy vọng cho linh trưởng Việt NamDau-hieu-hy-vong-cho-linh-truong-Viet-Namf5ucp8bjbla7
8:01:15484Bảo tồn và đa dạng sinh học
Theo kết quả các cuộc khảo sát gần đây, hai loài linh trưởng cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam đã có một bước lùi nhỏ nhưng đáng kể trên con đường bị đẩy tới bờ vực tuyệt chủng. Đây là phần thưởng lớn dành cho những nỗ lực không mệt mỏi của các nhà bảo tồn linh trưởng.