Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Tai-tha-ca-the-Rua-dau-to-ve-lai-moi-truong-tu-nhih8ojp3yw4bkx.aspx
  
2/8/2021 2:48 AMSystem AccountTái thả cá thể Rùa đầu to về lại môi trường tự nhiênLò Thị Hồng Anh - Phòng Kế hoạch - Khoa học - Kỹ thuật Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường NhéTái thả cá thể Rùa đầu to về lại môi trường tự nhiên
11/28/2019
63
YesĐang soạn thảo
/portal/Photos/2019-11/77198746_1402530119947404_4501504168661352448_n_VhMWfM-GkSxxIl1c.jpg
17114YesYesNone/portal/pages/Tái thả cá thể Rùa đầu to về lại môi trường tự nhiênTai-tha-ca-the-Rua-dau-to-ve-lai-moi-truong-tu-nhih8ojp3yw4bkx
9:13:30478Tin tức hoạt động của đơn vị
Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn tái thả 01 cá thể Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) về lại môi trường tự nhiên.