Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Tong-cuc-Lam-nghiep-Viet-Nam-hoi-dam-voi-Tong-cuc-2wc6kc1z0lor.aspx
  
2/9/2021 4:55 AMSystem AccountTổng cục Lâm nghiệp Việt Nam hội đàm với Tổng cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Trung Quốchttp://tongcuclamnghiep.gov.vn - Văn phòng Tổng cụcTổng cục Lâm nghiệp Việt Nam hội đàm với Tổng cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Trung Quốc
11/18/2019
46
YesĐang soạn thảo
/portal/Photos/2019-11/tải xuống_t3ceJBEIkGtr7ppt.jpg
17103YesYesNone/portal/pages/Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam hội đàm với Tổng cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Trung QuốcTong-cuc-Lam-nghiep-Viet-Nam-hoi-dam-voi-Tong-cuc-2wc6kc1z0lor
14:18:15480Bảo vệ và phát triển rừng
Sáng 12/9/2019, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Tổng cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Trung Quốc do Thứ trưởng Tổng cục trưởng Zhang Jianlong làm trưởng đoàn về việc thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác lĩnh vực lâm nghiệp giữa hai quốc gia.