Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Viet-Nam-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-Chu-tich-To-hwu13y0h823a.aspx
  
3/1/2021 4:14 PMSystem AccountViệt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chủ tịch Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO)http://tongcuclamnghiep.gov.vn Bài và ảnh: Vụ Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tếViệt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chủ tịch Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO)  11/8/2019 2:56 PM
10/30/2019
135
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2019-10/tải xuống_Ghq7SkldPkaT-cIG.jpg
17094YesYesNone/portal/pages/Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chủ tịch Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO) Viet-Nam-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-Chu-tich-To-hwu13y0h823a
9:51:30480Bảo vệ và phát triển rừng
Trong hai ngày 28-29/10/2019 tại Seoul, Hàn Quốc, dưới dự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Phạm Văn Điển, Chủ tịch AFoCO, phiên họp lần thứ ba Hội đồng AFoCO đã được tổ chức thành công với sự tham gia của 12 thành viên chính thức và 2 quan sát viên.