Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Chi-cuc-Kiem-lam-tinh-gian-bien-che-gan-voi-vi-trill7icsgkylpx.aspx
  
2/25/2021 12:09 PMSystem AccountChi cục Kiểm lâm tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làmhttp://baodienbienphu.info.vn - Bài, ảnh: Gia KiệtChi cục Kiểm lâm tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm
10/24/2019
60
YesĐang soạn thảo
/portal/Photos/2019-10/4_1_VXVqQx3NV0a8xVJq.jpg
17088YesYesNone/portal/pages/Chi cục Kiểm lâm tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làmChi-cuc-Kiem-lam-tinh-gian-bien-che-gan-voi-vi-trill7icsgkylpx
14:52:30479Trang tin địa phương
Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức kiểm lâm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã gắn tinh giản biên chế với vị trí việc làm, khung năng lực, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức.