Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AnhDaiDien
  
  
  
  
  
  
XMLData
  
  
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
DinhKem
TomTat
  
  
Tai-tha-dong-vat-hoang-da-ve-moi-truon-tu-nhienm1dlj81uqcuu.aspx
  
3/2/2021 2:37 AMSystem AccountTái thả động vật hoang dã về môi trườn tự nhiênLê Thị Bình - Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường NhéTái thả động vật hoang dã về môi trườn tự nhiên11/8/2019 3:07 PM
10/18/2019
204
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2019-10/20191008_113209_XtBEB0ULrEyNF9Ld.jpg
17080YesYesNone/portal/pages/Tái thả động vật hoang dã về môi trườn tự nhiênTai-tha-dong-vat-hoang-da-ve-moi-truon-tu-nhienm1dlj81uqcuu
10:23:00484Bảo tồn và đa dạng sinh học
Khu BTTN Mường Nhé tỉnh Điện Biên là khu rừng đặc dụng có diện tích lớn, với nhiều sinh cảnh là môi trường sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Trong những năm qua, Khu bảo tồn trở thành nơi tái thả về tự nhiên nhiều loài động vật hoang dã đã qua xử lý vi phạm hoặc do các cá nhân cưu hộ, tự nguyện giao nộp.