Thực hiện Kế hoạch số 373/KH-BTMN ngày 28/9/2020 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé về việc mở lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tuần tra, kiểm tra rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng" năm 2020. Từ ngày 28/10/2020 đến ngày 07/11/2020 Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé đã tổ chức thực hiện thành công 05 lớp tập huấn tại 05 xã vùng đệm: Sín Thầu, Leng Su Sìn, Chung Chải, Mường Nhé, Nậm Kè với sự tham gia của 40 học viên/lớp. Các lớp tập huấn đã hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo mục tiêu và yêu cầu đặt ra.

Tham dự khai mạc và chỉ đạo lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, đại diện lãnh đạo UBND các xã vùng đệm, cùng toàn thể các học viên (thành viên các nhóm nhận khoán bảo vệ rừng đặc dụng của 05 xã vùng đệm).

Đ/c Đào Công Tiến - Phó Giám Đốc Ban quản lý Khu BTTN Mường Nhé phát biểu Khai mạc và chỉ đạo lớp tập huấn

Đại diện UBND xã phát biểu và quán triệt các học viên tham gia lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn các học viên được tiếp cận những nội dung chính liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, phương pháp xử lý tình huống trong tuần tra, kiểm tra rừng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Kỹ năng trong tuần tra bảo vệ rừng, hướng dẫn các nhóm nhận khoán trong việc ghi chép nhật ký tuần tra, chấm công, xử lý tình huống khi đi tuần tra bảo vệ rừng, ghi chép sổ và quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đúng mục đích.

 

Kết thúc lớp tập huấn ngoài việc bổ sung thêm được những kiến thức, kỹ năng thì lớp tập huấn còn giúp các học viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tuần tra, kiểm tra rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Từ đó khuyến khích người dân tham gia tích cực hơn vào công tác quản lý bảo vệ rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé.

 

 

Đào Công Tiến - Ban giám đốc Ban quản lý Khu BTTN Mường Nhé


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  °
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
  82 người đã bình chọn
  Số lượt truy cập
  Thống kê: 734.881
  Online: 31