Chiều 12/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trí gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2017, cho thấy: Sau 3 năm triển khai thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp từng bước chuyển dịch đúng hướng, giá trị các sản phẩm chủ lực được tăng lên, thu hút thêm được các nguồn lực. Bước đầu đã có một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp cao như: Doanh nghiệp thương mại tư nhân Hoa Ba, sản xuất rau thủy cảnh hồi lưu trong nhà lưới công nghệ, với quy mô 600m2, năng suất ước đạt 8 – 9 tấn/ha, sản lượng 70 tấn/năm; Công ty thương mại xuất nhập khẩu Điện Biên trồng rau theo tiêu chuẩn VietGap trong nhà lưới…

Sau 3 năm, giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trung bình giai đoạn 2015 – 2017 đạt 3,26%/năm. Cơ cấu kinh tế nội ngành đã từng bước chuyển dịch theo đúng định hướng tái cơ cấu, đó là giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, dịch vụ. Tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới luôn được các ngành, các cấp chú trọng quan tâm và được thực hiện tốt, thu nhập của người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm, việc tổ chức sản xuất được thực hiện theo hướng hiệu quả gắn với hoàn thành các tiêu chí số 3, 10, 11, 13…

Tham gia ý kiến vào việc đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp cơ bản các đại biểu đồng tình với báo cáo dự thảo. Tuy nhiên, để nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh đến năm 2020 đạt hiệu quả, một số đại biểu cho rằng: Trong 10 giải pháp trọng tâm ngành Nông nghiệp đề ra cho Đề án Tái cơ cấu ngành cần bổ sung thêm giải pháp tăng cường phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu… vì giải pháp này, có tác động lớn đến sản xuất nông nghiêp; tái cơ cấu song song với việc nâng cao nguồn nhân lực, nhất là cán bộ cấp xã; tăng cường năng lực cho khuyến nông cơ sở, tổ chức sản xuất của hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp…

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đánh giá 3 năm triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp là chủ trương lớn, có vai trò rất quan trọng, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng chí đề nghị 3 huyện (huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Ảng) cần tổ chức sở kết 3 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu Nông nghiệp gắn với việc rà soát lại các chính sách liên quan đến nông nghiệp; Sở Nông nghiệp và Nông nghiệp nông thôn cần đánh giá lại quy hoạch 3 loại rừng, kinh phí liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp… từ đó rút ra những bất cập, khó khăn để tham mưu cho UBND tập trung thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trong thời gian tới.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
°
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
84 người đã bình chọn
Số lượt truy cập
Thống kê: 764.282
Online: 6