Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/12/2017 Sổ Tay hỏi đáp chi trả Dịch vụ Môi trường
15/2012/QH13 22/12/2017 Luật số 15/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
22/12/2017 Quy chế quản lý sử dụng cán bộ công chức, viên chức
22/12/2017 Quy chế Khen thưởng thưởng và phúc lợi (Dự thảo)
22/12/2017 Sở Nông nghiệp & PTNT - Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2015
22/12/2017 SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
22/12/2017 Công văn tuyên tuyền công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên
22/12/2017 CV số 691 của Sở NN & PTNT Điện Biên V/v triển khai thực hiện Thông tư 01/2015 của Liên Bộ nội vụ và Bộ tài chính
22/12/2017 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp&PTNT
22/12/2017 Thông báo kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10
22/12/2017 Tuyên truyền công tác phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên năm 2016
2495/BC-SNN 04/12/2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV
2338/TB-SNN 10/11/2017 Thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện các lớp tập huấn năm 2017 của Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
40/2013/TT-BNNPTNT 05/09/2017 Thông Tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 9 năm 2013 về Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
02/NQ-HĐND 03/07/2017 Về danh mục, kế hoạch vốn các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố và hỗ trợ ngành dọc khởi công mới trong giai đoạn 2017 - 2020; Danh mục, kế hoạch vốn các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ các huyện, thị xã thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
03/NQ-HĐND 03/07/2017 Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội
10/CT-TTg 30/03/2016 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/03/2016)
40/2015/NĐ-CP 27/04/2015 Nghị định 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
26/11/2013 Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
157/2013/NĐ-CP 11/11/2013 Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
 Liên kết website
°
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
63 người đã bình chọn
Số lượt truy cập
Thống kê: 510.206
Online: 23