Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
  
  
  
UrlVanBan
TrichYeu
  
  
  
  
  
  
  
  
Count= 25
  
02/NQ-HĐND7/3/20177/3/2017Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/02_NQ-HDND.pdf
Về danh mục, kế hoạch vốn các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố và hỗ trợ ngành dọc khởi công mới trong giai đoạn 2017 - 2020; Danh mục, kế hoạch vốn các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ các huyện, thị xã thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
HĐND Thành phố Hà Nội
1
02_NQ-HDND.pdf595Yes7/3/201702
  
03/NQ-HĐND7/3/20177/3/2017Nghị Quyết
/Portals/9/Tailieu/1/03_NQ-HDND.pdf
Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội
HĐND Thành phố Hà Nội
1
03_NQ-HDND.pdf596Yes7/3/201703
  
2338/TB-SNN11/10/2017Hà Văn QuânThông báo
/portal/VanBan/2017-12/2338_4UWzYSUPNk6CI9tD.PDF
Thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện các lớp tập huấn năm 2017 của Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
Tải về văn bản chi tiết612Yes
  
2495/BC-SNN12/4/2017Hà Văn QuânBáo cáo
/portal/VanBan/2017-12/2495_eTYvzzuzkkWg0YQL.PDF
Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tải về văn bản chi tiết613Yes
  
23/TT-BNNPTNT5/4/2013Thông tư
/Uploads/document/TT23.doc
Thông tư số 23/TT-BNNPTNT, ngày 04/05/2013 về việc Quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất
614Yes
  
 12/22/2017Văn bản Lâm nghiệp và Kiểm Lâm, ngành liên quan
/Uploads/document/Sotayhoidapchitradichvumoitruongrung.pdf
Sổ Tay hỏi đáp chi trả Dịch vụ Môi trường
615Yes
  
15/2012/QH1312/22/2017Luật
/Uploads/document/XULYVIPHAMHANHCHINH.doc
Luật số 15/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Quốc hội
616Yes
  
5/7/2012Thông tư
/Uploads/document/251120139263495.doc
Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT, ngày 07/5/2012 hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
Bộ NNPTNT
617Yes
  
157/2013/NĐ-CP11/11/2013Nghị định
/Uploads/document/2711201310435544.pdf
Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Chính phủ
618Yes
  
40/2013/TT-BNNPTNT9/5/2017Thông tư
/Uploads/document/27112013151744603.rar
Thông Tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 9 năm 2013 về Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã  quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
619Yes
  
12/22/2017Nội quy, quy chế của Đơn vị
/Uploads/document/354QDSNNbanhanhQCquanlysudungcanbocongchucvienchuc.doc
Quy chế quản lý sử dụng cán bộ công chức, viên chức
620Yes
  
12/22/2017Góp ý dự thảo
/Uploads/document/24102013165328156.doc
Quy chế Khen thưởng thưởng và phúc lợi (Dự thảo)
621Yes
  
11/26/2013Nghị định
/Uploads/document/612201315733476.PDF
Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chính phủ
622Yes
  
12/22/2017Thông báo
/Uploads/document/94201515321383.doc
Sở Nông nghiệp & PTNT - Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2015
623Yes
  
40/2015/NĐ-CP4/27/2015Nghị định
/Uploads/document/452015142425795.pdf
Nghị định 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Chính phủ
624Yes
  
12/22/2017Văn bản Lâm nghiệp và Kiểm Lâm, ngành liên quan
/Uploads/document/135201582145411.pdf
SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
625Yes
  
 12/22/2017Văn bản chỉ đạo
/Uploads/document/215201514409606.pdf
Công văn tuyên tuyền công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên
626Yes
  
12/22/2017Văn bản chỉ đạo
/Uploads/document/2752015143627371.doc
CV số 691 của Sở NN & PTNT Điện Biên V/v triển khai thực hiện Thông tư 01/2015 của Liên Bộ nội vụ và Bộ tài chính
627Yes
  
12/22/2017Thông báo
/Uploads/document/27201514342850.doc
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp&PTNT
628Yes
  
12/22/2017Thông báo
/Uploads/document/151020159203240.doc
Thông báo kết luận của Giám đốc tại cuộc họp  giao ban tháng 10
629Yes
  
12/22/2017Văn bản chỉ đạo
/Uploads/document/283201610342750.pdf
Tuyên truyền công tác phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên năm 2016
630Yes
  
10/CT-TTg3/30/2016Nghị định
/Uploads/document/5420169511731.pdf
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/03/2016)
Thủ tướng chính phủ
631Yes
  
279/QĐ-BTMN7/9/20207/9/2020Diệp Văn ChínhQuyết định
/portal/VanBan/2020-09/quy chế sd tài sản công (1)_PePtO7CPG0SBrVxJ.PDF
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
Ban Quản lý KBTTN
Tải về văn bản chi tiết632Yes
  
32/QĐ-BTMN 1/15/20201/15/2020Diệp văn ChínhQuyết định
/portal/VanBan/2020-09/Quy chế chi tiêu nội bộ(32 )_IRwp94LXVUakOtKr.PDF
Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
Ban Quản lý KBTTN
Tải về văn bản chi tiết633Yes
  
48/QĐ-BTMN2/5/20202/5/2020Diệp Văn ChínhQuyết định
/portal/VanBan/2020-09/Quy chế hoạt động trang thông tin_Uu7jwpbz7Uh4hwRJ.PDF
Ban hành quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
Ban Quản lý KBTTN
Tải về văn bản chi tiết634Yes