Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
  
  
  
NoiDung
  
  
  
TraLoi
DinhKemTraLoi
  
Attachment
  
Trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà NộiNguyen Van TestTest@test.com265 76345  345234Test comment
Noi dung gop y
Yes1
Attachment
  
Trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà NộiAnonymousAnonymous@mask.com1010001001011Gop y
<p>Noi dung gop y</p>
No1
<p>12222222222</p>
Yes
  
Trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nộisgftjsfrjsrtjdfjstrj@dh.xfthrtjsrtjsgaerherh
xfhsrtj dfhs
Yes1
  
Trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nộidhgfahygfdfjgjh@jgdjgh.zdrgzdkghjkkebhkjh
aherkjuanekrjgns ejrg xfthsrth
Yes1
  
Trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nộisdrgshearh@gdrg.tháeharhảha
haerhaehaeth
Yes1
  
Trao đổi về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nộixyhktyk@xftj.drgdhsrhzhsrtj
djsrtjsrtjdrtj
Yes1
  
Cử tri hỏi, cơ quan Nhà nước trả lờiTrần Văn Nam111@g.com123123123test
nội dung............
Yes11/24/2017 2:22 PM7
  
Yes11/24/2017 4:07 PM
No
  
Yes11/24/2017 4:08 PM
No