Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Bất động sản Nam Hưng

HoVaTen

namhung

DiaChi

 

CMT

 

SoDienThoai

0978979129

Email

bsdnamhung@gmail.com

NoiDung


Bất động sản Nam Hưng  theo giấy phép hoạt động từ ngày 24/12/2009. Với tâm huyết cống hiến hết mình, lòng nhiệt tình, nhằm bảo vệ lợi ích và mang lại bình yên cho KHÁCH HÀNG . Đến nay, Nam Hưng   đã đạt được bước tiến mạnh mẽ, với không ít thuận lợi và khó khăn gặp phải trong thời kỳ thị trường bất động sản thịnh suy, và trở thành Sàn Giao Dịch Bất Động Sản “UY TÍN – CH ́T LƯỢNG” hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các sản phẩm dịch vụ tiện ích qua Sàn Giao Dịch Bất Động Sản https://bdsnamhung.com ”  nơi mà các giao dịch bất động sản được diễn ra một cách thuận tiện, minh bạch, hiệu quả và nhanh chóng nhất, với đội ngũ luật sư tâm huyết, đạo đức nghề nghiệp cao, nhằm đảm bảo “LỢI ÍCH KINH TẾ CAO NHẤT”  cho KHÁCH HÀN

Xem thêm https://bdsnamhung.com/tin-dang/nha-dat-ban 
https://bdsnamhung.com/tin-dang/nha-dat-cho-thue 

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Xã hội

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

5/15/2021 6:40 PM

DonVi

 

Attachments

Created at 5/15/2021 6:40 PM by System Account
Last modified at 5/15/2021 6:40 PM by System Account